Jak probíhá dentální hygiena

Dentální hygiena DENTO

Dentální hygiena se řadí mezi preventivní obory. Její součástí je prevence vzniku parodontálních onemocnění (zánětu dásní – gingivitidy, parodontitidy) a zubních kazů. Díky pravidelným návštěvám na dentální hygieně se můžete vyhnout potížím v dutině ústní a výrazně přispějete k dlouhodobému orálnímu zdraví, které nekončí ztrátou zubů.

V ordinaci DENTO se dentální hygienistka postará o kvalitní a profesionální ošetření a pečlivě vám vysvětlí i ukáže, jak pečovat o váš chrup i doma. Vaše zuby i dásně mohou být zdravé a funkční po celý život.

Vstupní dentální hygiena trvá 60-75 minut. Pečlivě si vyšetříme stav parodontu a stanovíme úroveň vaší ústní hygieny. V případě, že odhalíme počínající či pokročilou parodontitidu, je důležité aby klient podstoupil její léčbu. Na základě získaných informací sestavíme individuální léčebný plán. V rámci naší práce se zaměřujeme na odstranění zubního kamene a plaku ultrazvukovým přístrojem EMS nebo NSK Varios 970 a ručními nástrojemi AmericanEagle či PDT. Nevzhledných pigmentací a skvrn vás zbavíme depuračním kartáčkem s pastou KERR. Může se stát, že některé druhy pigmentací nelze pomocí kartáčku a depurační pasty odstranit, proto volíme v další návštěvě metodu pískování tzv. Air-flow přístrojem od EMS.

Každému klientovi vybereme vhodné dentální pomůcky a s těmi ho naučíme pracovat. Díky správné a pravidelné technice čištění dojde při domácí hygieně k redukci bakterií v dutině ústní, tedy i ke snížení rizika vzniku parodontálních onemocnění a zubních kazů. Na závěr na zuby na neseme fluoridační gel nebo GC toothmousse.

Air-flow (pískování)

je jedním z typů, při kterém dochází ke snadnějšímu a kvalitnějšímu odstranění pigmentací i plaku ze špatně přístupných míst. Pro jeho použití jsou daná určitá kritéria a rozhodně by prášek složený ze speciálně upraveného bikarbonátu sodného Air-flow Classic neměl být první volbou při odstraňování pigmentací. Pokud je třeba air-flow použít hned v první návštěvě, volíme na použití prášek Air-flow Plus s erytritolem. V ordinaci DENTO volíme tento typ ošetření s rozvahou a individuálním přístupem ke každému stavu dutiny ústní ošetřovaného klienta.

Mezi nejčastější indikace air- flow dentální hygienistkou patří masivní nánosy plaku a pigmentací ve špatně přístupných místech.

Metoda Air-flow se nedoporučuje u pacientů s astmatem nebo chronickou bronchitidou. Proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací obtíže. Také se nedoporučuje používat u klientů s infekčním onemocněním (HIV +, hepatitis). Mezi další kontraindikace patří děti s nedokončeným vývojem chrupu nebo zánět dásní. Ošetřovaný pacient by neměl mít v den ošetření kontaktní čočky.

Pracovní postup pískování

Při spuštění přístroje se uvolní stlačený vzduch, který prochází přes nádobku s práškem. Vzduch s sebou strhává částečky prášku a mísí se s destilovanou vodou. První jde vzduch, pak prášek a naposledy voda. Proud směsi dopadá na povrch zubu pod tlakem 20-30 kg/cm2. Rychlost dopadajících částic je 800 km/hod.,čímž se povrch zubu čistí, ale zároveň se z povrchu odráží. Přitom vzniká mlhovina-aerosol z prášku, kapek vody, z plaku uvolněných bakterií a odumřelých buněk. Vzniku infikovaného aerosolu se nedá zabránit a je třeba při čištění chránit jak pacienta, tak ošetřujícího. Koncovkou se neustále pohybuje, provádí se kroužky, vlnovky nebo ovály. Nikdy se nezůstává na jednom místě. Při pískování se odvádí proud směsi přímo do odsávací kanyly. Během ošetření má klient nasazený rozvěrač, který chrání rty a ochranné brýle na oči.

Pokud se vám článek líbí, sdílejte ho.